Vapenskåp

Här hittar du våra vapenskåp med tillbehör från Scandium och Nor-Lyx. Vi marknadsför främst vapenskåp från Nor-lyx som tillverkar vapenskåp och säkerhetsskåp där alla tillbehören är flyttbara.

Här hittar du våra vapenskåp med tillbehör från Scandium och Nor-Lyx. Vi marknadsför främst vapenskåp från Nor-lyx som tillverkar vapenskåp och säkerhetsskåp där alla tillbehören är flyttbara. Norlyx ger en riktig vapenförvaring, för din och andras säkerhet. Vi har skåp i flera prisklasser, storlekar och klassningar beroende på antal vapen som du ska förvara. Vi har även en mängd möjliga tillval för att anpassa funktionen och inredningen av ditt förvaringsskåp. Alla skåp i vårt sortiment är klassade enligt den nya svenska standarden (SS3492). Tänk på att skåp som väger under 150 kg måste bultas fast enligt lag, för vissa modeller finns därför extravikter som tillval för att slippa bultningen.

Vapenskåp - Vad ska man tänka på?

Enligt svensk lag måste alla vapen förvaras i ett vapenskåp av säkerhetsskäl, så att obehöriga inte ska kunna komma åt vapen. Lagen säger att ett vapenskåp måste blivit godkända enligt standarden SSF 3492 eller SS 3492 eller högre.

Äger man ett skjutvapen medföljer ett ansvar, och lagen säger densamma. Innehav av vapen innebär ett ansvar om att alltid ha uppsikt över vapnet och inte låta obehöriga få tillgång till det. I lagen står det även att vapnet måste förvaras säkert när det inte används, men det finns undantag för en viss del av skjutvapen såsom fjädervapen, kolsyrevapen, luftvapen osv. Men även om dessa vapen är ett undantag, så måste dessa ändå förvaras säkert från obehöriga när dem inte skall användas - så ett vapenskåp till dessa undantagsvapen är absolut att föredra.

Vilka egenskaper ska ett vapenskåp ha?

Som tidigare nämnt skall ett lagligt vapenskåp vara godkänt enligt standard SSF 3492 eller SS 3492 eller högre. Men enligt lagen så kan man även ha ett så kallat “lika säkert förvaringsutrymme”. Det kan bland annat innefatta att låset måste vara avsett för säkerhetsskåp, borrskydd för låset, sprängskydd osv.

Är det så att man är osäker på vilka regler som gäller rekommenderas det att införskaffa sig ett vapenskåp med korrekt standard - just för att vara på den säkra sidan.

Det är nämligen så att man kan bli tvungen att uppvisa kvitto eller intyg för polis om så behövs. Är det då så att man saknar SS 3492 eller SSF 3492 blir man tvungen att bevisa att vapenskåpet uppfyller samtliga krav som lagen säger att det skall göra.

Placering av vapenskåp

När det kommer till placering av vapenskåp skall man tänka på att vapenskåpet placeras på ett torrare och fuktfritt ställe. Fukt och varierande temperatur kan göra så att vapen och andra känsliga delar av vapenskåpet rostar. Som vapenägare är man (som tidigare nämnt) ansvarig för att vapnet förvaras säkert, så tänk noga ut vart du placerar ditt vapenskåp!

Är det så att ditt vapen och vapenskåp inte skall förvaras hemma hos dig tillkommer andra regler som man bör ha koll på. Förvaring hos någon annan är tidsbegränsad, så detta innebär att vapen och ammunition endast kan vara placeras hos någon annan i ca 3 år och för att kunna göra detta krävs även ett tillstånd av polisen.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.